Bo/Kongerslev

Psykologisk praksis, forskning og formidling

Personoplysninger
Navn: Mickey Toftkjær Kongerslev
Fødselsår: 1973
Titel: Cand. psych., aut.
Medlem afDansk psykolog ForeningInstitut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi og International Society for the Study of Personality Disorders.

Ansættelser

2008-
Ansat som psykolog og ph.d.-studerende ved ungdomspsykiatrien i Region Sjælland. Undersøgelsen omhandler personlighedsforstyrrelser (herunder psykopati), mentalisering og metakognition blandt unge, der er henvist til psykiatrien eller er anbragt på sikrede institutioner. Det er endvidere hensigten at der i undersøgelsen indgår oversættelse og empirsk validering af Millon Adolesencent Clinical Inventory (MACI) og Psychopathy Checklist: Youth Version (PCL:YV), således at disse bliver tilgængelige på sigt, for danske klinikere og forskere. Hovedvejler på projektet er Erik Simonsen (speciallæge i psykiatri, forskningsleder i Region Sjælland, og forskningsoverlæge ved Københavns Universitet). Bivejledere: Bernadette Buhl-Nielsen (Speciallæge i børne- ungdomspsykiatri, Ph.d.), Peter Fonagy (Professor i psykologi, Anna Freud Center, London University, UK), Giancarlo Dimaggio (speciallæge i psykiatri, Third Cognitive Therapy Center, Rom, Italien) og Adelle Forth (Professor i psykologi, Carleton University, Canada).

 

2008-

Psykolog og ph.d.-studerende ved Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland, og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. 

2008-2008
Psykolog ved Retspsykiatrisk Distrikspsykiatri, Middelfart, Region Syddanmark. Blandt andet beskæftiget med behandling/terapi, supervision, samt psykologisk test og udredning.

2006-2008
Ekstern lektor, ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Beskæftiget med undervisning af psykologistuderende på 5. og 6. semster i emnet Personlighed og personlighedsforstyrrelser, samt vejledning og bedømmelse af Bachelor-opgaver.

2005-2008
Psykolog ved Fårupgård Ungecenter. Blandt andet beskæftiget med terapi (individuel/gruppe), visitation, test og udredning, samt supervision, undervisning og efteruddannelse af det pædagogiske personale, i evidensbaserede og manualiserede behandlingsmetoder.

Prægraduat erhvervserfaring

2003-2004
Instruktor ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Undervisning for psykologistuderende, på 1., 2. og 3. semester, i fagene: Social- og personlighedspsykologi, kognitionspsykologi og udviklingspsykologi.

2000-2002
Psykodynamisk praktiserende terapeut hos psykolog Mette Bjerg.

2000-2001
Instruktor ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Undervisning for psykologistuderende, på 1., 2. og 3. semester, i fagene: Social- og personlighedspsykologi, kognitionspsykologi og udviklingspsykologi.

1999-2000
Instruktor ved Psykologisk Institut, Aalborg Universitet. Undervisning for psykologistuderende i fagene: Kommunikation og interaktive medier, samt Personligheds- og udviklingspsykologi.

1999-2000
Underviser i psykologi, ved Langå Ungdomsskole.

1995-1996
Sygeplejvikar (FADL) på psykiatriske og somatiske afdelinger/sygehuse.

1994-1994
Pædagogmedhjælper på Aurora Chairity, London, England (Afdeling for mentalt retarderede).

1993-1993
Værnepligt hos Prinsens Livregiment, Viborg.

Medlem af bestyrelser og udvalg

2008-
Medlem af bestyrelsen i Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi (IPTP).

 

Reviewer/Referee

2008-  

Faculty of 1000 Medicine (www.f1000medicine.com)

 

Uddannelse

2009-2012

Ph.d.studerende, Institut for Sundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

2007
Autoriseret af Psykolognævnet, under socialministeriet, d. 19.06. 2007.

1996-2004
Uddannet psykolog (cand. psych.), ved Psykologisk Institut, Arhus Universitet.

1994-1996
Medicin-studerende, Aarhus Universitet.

1989-1992
Studentereksamen, Tørring Amts Gymnasium.

Efteruddannelse: Kurser, seminarer, workshops og foredrag

2009
SCAN-kursus (Schedules of Clinical Assessment in Neuropsychiatry) (5 dage). 
Underviser: Professor Merete Nordentoft. Bispebjerg Hospital.  

2009
Hare Psychopathy Checklist: Youth Version (PCL:YV). 
Underviser: Professor Adelle Forth, Carleton University, Ottawa, Canada (Bestået og certificeret reliabel scorer).

2009
6. Millon-seminar om MCMI-III. Underviser: Professor James Choca, University of Chicago. Roskilde Fjorden.

2009
Reflective Functioning on the Adult Attachment Interview. Underviser: Professor Mary Target. The Anna Freud Centre, London, UK. 

 

2009
Supervisionsteori og etik. Underviser: Professor Claus Haugaard Jacobsen. Arrangeret af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer, Fyn, Odense.

2009
Valg af interventionsformer. Undervisere: Krista Nielsen Straarup, Nicole Rosenberg, Rikke Bøye og Karen Marie Gjengedal. Arrangeret af Uddannelsesafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Risskov.

2008-2009
1. år af IGA’s uddannelse i Gruppeterapi. Undervisere: Kristian Rokkedal m. fl.

2008
Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori. Undervisere: Carsten Rene Jørgensen, Morten Kjølbye, Bo Jensen Hou, Erik Simonsen, Mette Væver og Bernadette Buhl Nielsen. Arrangeret af Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi (Bo Jensen Hou og Birgit Bork Mathiesen), Roskilde, Fjorden.

2008
Differentialdiagnostik. Undervisere: Nicole Rosenberg og Ann Suhl Kristensen. Arrangeret af Uddannelsesafdelingen for psykiatri, Psykiatrisk Hospital, Risskov, Århus.

2008
Mentalisering og mentaliseringsbaseret psykoterapi. Undervisere: Sigmund Karterud, Finn Skåderud og Bente Sommerfeldt (Norge). Arrangeret af Psykiatriens Uddannelsesafdeling i Region Sjælland, Roskilde.

2008
Certificeringskursus i NEO-PI-R. Undervisere: Claus Werchmeister, Torben Østergaard og Dorte Petri. Arrangeret af Bo / Kongerslev og uddannelsesafdelingen for psykiatrien i region nordjylland, Aalborg.

2008
Forståelse og behandling af Borderline Personlighedsforstyrrelse (2 dage). Underviser: W. John Livesley (Canada). Arrangeret af Klinik for Personlighedsforstyrrelser, Risskov.

2008
Seminar om personlighedsforstyrrelser (2 dage). Underviser: Glen O. Gabbard. Arrangeret af IPTP, Roskilde, Fjorden.

2008
Forandringsprocesser under og efter psykoaterapi hos patienten med borderline personlighedsforstyrrelser. Underviser: Anthony Bateman (London). Arrangeret af Morten Kjølbye, Klinik for Personlighedsforstyrrelser, Psykiatrisk Hospital i Århus.

2007
Kognitiv terapi ved autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge (2 dage)Underviser: Psykolog Kirsten Callesen. Arrangeret af Kognitiv Terapi Center i Århus.

2007
Psykofarmakologi og neurokemi (3 dage). Undervisere: Overlægerne Lone Valbak, Ib Scheel Thomsen og Birger Erik Guldbæk. Arrangeret af ledende psykolog Peter Jørgensen Krag, Psykiatrien i Region Nordjylland.

2007
Cognitive Therapy for Personality Disorders (2 dage). Underviser: Professor Arthur Freeman, Ilinois, USA. Arrangeret af Center for Kognitiv Terapi og Supervision i Næstved og København.

2007
Certificeringskursus i MCMI-III (2 dage) (bestået). Underviser: Psykiater Erik Simonsen. Arrangeret af IPTP.

2007
Exner Rorschach II (5 dage). Underviser: Psykolog Kim Gabriel Hansen. Aalborg Folkeuniversitet.

2007
Kursus i SCID-II (Structured Clinical Interview for DSM-IV Personality Disorders) (1 dag). Roskilde Sygehus, Fjorden. Undervisere: Psykolog Rikke Boye og Psykiater Charlotte Freund. Arrangeret af IPTP.

2006-2007
1-årig kursus for læger og psykologer i kognitiv terapi med børn og unge (20 dage), ved Kognitiv Terapi Center, i Århus. Undervisere: Bl.a. psykolog M.M. Mørch, Psykolog Kirsten Callasen og psykiater Lise Nyholm.

2006
Introduktion til Rorschach a.m. Exner (3 dage). Underviser: Psykolog Kim Gabriel Hansen. Aalborg Folkeuniversitet.

2006
Dialektisk adfærdsterapi og mentaliseringsbaseret psykoterapi af borderline patienter (2 dage). Oplægsholdere: Louise M. C. Wies van den Bosch (Holland) og Anthony Bateman (England). Arrangeret af IPTP.

2006
Introduktion til MCMI-III (1 dag). Underviser: Psykiater Erik Simonsen. Arrangeret af IPTP.

2006
WAIS-kursus (1 dag). Underviser: Psykolog Kasper Jørgensen. Arrangeret af Psykiatrien i Aalborg.

2006
Selvskadende Adfærd (1 dag). Underviser: Psykolog Bo Møhl. Arrangeret af Dansk Psykoterapeutisk Selskab.

2000
Forsvarsmekanismer og psykoterapi af personlighedsforstyrrelser (2 dage). Underviser: John Christopher Perry. Arrangeret af IPTP.

2000
Personlighedsforstyrrelser/Borderline (2 dage). Underviser: Psykiater Morten Kjølbye. Arrangeret af Psykiatrien i Århus.

Deltagelse i konferencer og kongresser

2009
11th International ISSPD Congress. 
Mount Sinai School of Medicine, New York, USA: 

2007
Xth International ISSPD Congress - Development and Changeability of Personality Disorders: New Frontiers in Research and Practice (19.-22. september). Haag, Holland.

Afholdelse af kurser, undervisning, workshops og foredrag

2008
Personlighed og personlighedsforstyrrelser. Fordybelsesseminar for psykologistuderende, Psykologisk Institut, Århus Universitet (5. sem., efterår). Sammen med Sune Bo.

2008
Kognitiv pædagogik - anvendt i pædagogisk arbejde med børn og unge med psykosociale vanskeligheder (3 dage af 7 timer). Aarhus Folkeuniversitet, forårsprogram. Sammen med cand. psych. Sune Bo.

2008
Kend din medarbejder - et kursus i person- og relationsfokuseret ledelse (7 timer). Aarhus Folkeuniversitet, forårsprogram. Sammen med Cand. psych. Sune Bo.

2008
Motivation og motivationsarbejde med udsatte unge og voksne med psykosociale vanskeligheder (6 timer). Undervisning ved CVU-sønderjyllands Diplomuddannelse.

2008
Personlighed og Mentalisering: Om udviklingen af børn og unges evne til selv-regulering. Fordybelsesseminar for psykologistuderende, psykologisk institut, Aarhus Universitet (6. sem. - forår). Sammen med cand. psych. Sune Bo.

2007-2008
Kognitiv miljøterapi for anbragte børn og unge. 1-årig efteruddannelse for pædagogisk personale (i alt 38 timer), Brummersvej, Vejle.

2007-2008
Kognitiv behandling af angst, depression og skizofreni. 6 dages kursus for socialpsykiatrisk basispersonale, ved socialpsykiatrisk center Jelling Have, Jelling.

2007
Kognitiv pædagogik - anvendt i pædagogisk arbejde med børn og unge med psykosociale vanskeligheder (3 dage af 7 timer). Aarhus Folkeuniversitet, efterårsprogram. Sammen med cand. psych. Sune Bo.

2007
Kend din medarbejder - et kursus i person- og relationsfokuseret ledelse (7 timer). Aarhus Folkeuniversitet, forårsprogram. Sammen med Cand. psych. Sune Bo.

2007
Kognitiv behandling ved misbrug og dobbeltdiagnoser. Workshop (3 gange 3 timer) for socialpsykiatrisk basispersonale, Sukkertoppen, Vejle.

2007
Personlighed og personlighedsforstyrrelser. Fordybelsesseminar for psykologistuderende, psykologisk institut, Aarhus Universitet (5. sem. - efterår). Sammen med cand. psych. Sune Bo.

2007
Om pædagogik og pædagogiske kompetencer inden for specialområdet (udsatte børn og unge). 3 timers forelæsning, for pædagogstuderende, ved CVU Jelling, d. 23. august.

2007
Faglig (selv-)refleksion - i og over pædagogisk praksis. 2 timers oplæg, d. 21. juni, for pædagogisk personale, Elbæk Højskole.

2007
Kognitiv behandling. 4 timers workshop. Familiebehandlere, ved Familienheden Nord, Århus Kommune.

2007
Begrebet Personlighed: En simpel personlighedspsykologisk påpegende analyse i retning af de almenpsykologiske potentialer i kliniske teorier om og forskning i personlighedsforstyrrelser. Fordybelsesseminar for psykologistuderende (6. sem. - forårssemester), herunder Vejledning i Bacheloropgaver. Sammen med cand. psych. Sune Bo.

2007
Kend din medarbejder - et kursus i person- og relationsfokuseret ledelse (7 timer). Aarhus Folkeuniversitet, forårsprogram. Sammen med Cand. psych. Sune Bo.

2007
Kognitiv pædagogik - anvendt i pædagogisk arbejde med børn og unge med psykosociale vanskeligheder (3 dage af 7 timer). Aarhus Folkeuniversitet, forårsprogram. Sammen med cand. psych. Sune Bo.

2007
Kroppen i psyken, i psykoterapi. Indlæg ved tværfaglig debat-aften, betitlet “Kroppen i Psyken”, for afspændingspædagog-studerende, JCVU Randers, d. 6. februar.

2006
Undervisning og supervision af pædagogisk personale ved tre døgninstitutioner i Vejle Amt, i forbindelse med amtets fokus på “seksuelle overgreb - i institutioner for børn og unge”, koordineret af psykolog Susanne Freund.

2006
Personlighed og personlighedsforstyrrelser - ad modum Theodore Millon. Fordybelsesseminar for psykologistuderende (5. sem. - efterårssemester), Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Sammen med cand. psych. Sune Bo.

Arrangør af kurser, workshops etc.

2008
Certificeringskursus i NEO-PI-R (3 dage). Målgruppe: Psykologer og læger. Undervisere: Claus Werchmeister, Torben Østergaard Christensen og Dorte Petry. Regi: Uddannelsesafdelingen, Psykiatrien i Region Nordjylland. Arrangeret i samarbejde med Sune Bo.

Forskning

Ph.d.-projekt.

Oversættelse/tilpasning af MACI (Millon Adolescent Clinical Inventory) til dansk, i samarbejde med psykolog Sune Bo og psykiater Erik Simonsen (IPTP). Læs mere…

BO / KONGERSLEV  2017