Bo/Kongerslev

Psykologisk praksis, forskning og formidling

Telefon: +45 22 45 87 40
E-mail: mickey @ bokongerslev.dk 
Virksomhed: Psykolog Mickey T. Kongerslev
CVR nr: 29743991
Autorisationsnr.: 3283

Jeg hedder Mickey Kongerslev, og er autoriseret psykolog (uddannet cand. psych. fra Psykologisk Inst, Århus Universitet). Jeg er ansat som psykolog og ph.d.-studerende i ungdomspsykiatrien, Region Sjælland. Projektet omhandler personlighedsforstyrrelser (herunder psykopati), mentalisering og metakognition blandt unge i psykiatrien, samt kriminelle unge på sikrede institutioner. Tideligere har jeg været ansat i Retspsykiatrisk Distrikspsykiatri, Middelfart, Region Syddanmark, samt som psykolog ved Fårupgård Ungecenter, i Vejle Kommune. Fårupgård Ungecenter er en pædagogisk organisation, bestående af fem døgnafdelinger. Målgruppen er unge (12-18 år) med psykosociale og/eller psykiatriske problematikker (fx personlighedsforstyrrelser).

Udover mit offentlige arbejde, er medejer af BO / KONGERSLEV, hvor jeg er beskæftiget med terapi, supervision, psykologisk test og udredning, forskning og afholdelse kurser og foredrag. Jeg er også ansat som ekstern lektor, ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Her underviser jeg studerende på 5. og 6. semester i emnet Personlighed og Personlighedsforstyrrelser, samt yder vejledning på bachelor-opgaver. Endvidere har jeg undervist på Folkeuniversitetet i Århus. Jeg er medlem af bestyrelsen i Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi (IPTP).

Mine særlige faglige interesser er:

  • Psykoterapi (psykodynamisk og kognitiv, individuel og gruppe)
  • Psykopatologi i almindelighed og personlighedsforstyrrelser i særdeleshed
  • Diagnostik og klassifikation
  • Forskning i sammenhængen mellem personlighed og psykopatologi, samt undersøgelser/evaluering af behandlingseffekt
  • Psykologisk og psykiatrisk udredning og test af personlighed og personlighedsforstyrrelser
  • Mentalisering og metakognition i forhold til psykoterapi og psykopatologi
  • Personlighedsmønstre, træk og funktioners (fx psykopati) rolle i og betydning for kriminalitet og dyssocial adfærd

Jeg sætter fortløbende faglig udvikling højt, og bestræber mig på at deltage i kurser og konferencer, som sikrer at jeg den hele tid er bekendt med den nyeste viden og forskning, inden for de områder som jeg arbejder med.  

Se mit faglige CV.

 

BO / KONGERSLEV  2017