Bo/Kongerslev

Psykologisk praksis, forskning og formidling

Curriculum vitæ

Opdateret d. 25. Juni 2017

Personoplysninger

Navn: Sune Bo 

Fødselsdato: d. 10. December 1974

Bopæl: 2000 Frederiksberg C.

Titel: Autoriseret Psykolog (Cand. psych., aut.), Ph.d., Specialist i Psykoterapi (voksenområdet)

Aut. bevis: 2007-2748

Medlem af: Dansk Psykolog Forening (nr. 50705), Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi, og International Society for the Study of Personality Disorders

Telefon: +45 21 64 62 98

E-mail: sune@bokongerslev.dk

Privat virksomhed: Psykolog Sune Bo

CVR-nr.: 29752982

Uddannelser

Akademiske uddannelser

2009 – 2012Ph.d.-studium, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

2000 – 2005Kandidatgrad i psykologi (Cand. psych.), Psykologisk Institut, Århus Universitet

1996 – 1999Bachelorgrad i psykologi (BA i psykologi), Psykologisk Institut, Århus Universitet.

Godkendt supervisor af Dansk Psykolog Forening i Psykoterapi, 5. Maj 2017

Godkendt specialist af Dansk Psykolog Forening i Psykoterapi, den 14. April 201

Tildeling af Ph.d.-graden i Sundhedsvidenskab d. 2. November 2012 af Akademisk Råd.

Autoriseret psykolog d. 21. maj 2007, af Psykolognævnet under Socialministeriet.

Er godkendt til at supervisere psykologer med henblik på opnåelse af autorisation, inden for testområdet og i psykoterapi.

Godkendt underviser og supervisor i Mentaliserings-Baseret Behandling (MBT) af Institut for Mentalisering i samarbejde med Anna Freud Center i London (Niveau E) d. 26.september 2015.

Ansættelser

Ansættelser som klinisk psykolog og/eller forsker

2015 – Børne- og Ungdomspsykiatrien, Region Sjælland, 4-årig Uddannelsesstilling som Special Psykolog

20152016 Thorhøjsgaard, Taastrup, Ansat som supervisor på Miljøterapeutisk arbejde

2012 – 2015 Børne- og Ungdomspsykiatrien, Region Sjælland og Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland. Ansat som psykolog med opgaver inden for: Psykoterapi (individuel og gruppe), Psykologiske undersøgelse, test, visitation og udredning af unge mennesker. Udfærdigelse af behandlings- planer. Supervision af tværfagligt personale. Endvidere, stå for gennemførelsen af RCT-behandlingsstudie, herunder fungere som projektvejleder for en ph.d.-studerende.

2012 – 2015 Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland. Forberede RCT-studie med unge personlighedsforstyrrede, hvor Mentaliseringsbaseret gruppeterapi sammenlignes med ”good clinical care”.

2011 - 2013 Ungecenter Egehøj. Ansat som supervisor i Miljø-terapeutisk arbejde for pædagoger

2010 - 2012 Dansk Røde Kors. Frivillig gruppeterapeut for børn til indsatte

2009 – 2012 Retspsykiatrisk Kompetencecenter, Slagelse Region Sjælland. Gennemførsel af et ph.d.- og forskningsprojekt om sammenhænge mellem psykopati, aggression/vold, mentalisering og psykopatologi blandt behandlingsdømte i retspsykiatrien i Retspsykiatrien Region Sjælland. Deltagelse i behandlingskompetencer, samt supervision af udkørende team.

2009 - 2015 Linieskolen, Hadsten. Ansat som underviser og supervisor i Miljøterapeutisk arbejde

2005 – 2009 Projekt Brohovedet, Socialpsykiatrien i Mariagerfjord Kommune. Ansat som psykolog med opgaver inden for: Psykoterapi (individuel og gruppe), Psykologiske undersøgelse, test, visitation og udredning af unge mennesker. Udfærdigelse af behandlings- samt handleplaner i samarbejde med kommuner og psykiatrien. Supervision af tværfagligt personale, samt udvikling af metoder til behandling af marginaliserede grupper af patienter i behandlingssystemet

Akademiske ansættelser

2009 – 2010 Fastansat ekstern lektor ved Psykologisk Institut, Århus Universitet. Vejledning og bedømmelse af kandidat-afhandlinger (specialer) i psykologi, samt bedømmelse af eksamensopgaver på 1. semester i faget Social og personlighedspsykologi

2008 - 2012 Forskningssamarbejde med Professor Preben Bertelsen Psykologisk Institut, Århus Universitet. Udvikling og validering af assessment-instrumenter, samt behandlingsmetoder i socialpsykiatrien

2006 – 2009 Ekstern lektor ved Psykologisk Institut, Århus Universitet. Afholdelse af fordybelses-seminarer (holdundervisning) på 5. og 6. semester i faget Personlighed og personlighedsforstyrrelser, vejledning og bedømmelse af Bachelor-opgaver, samt bedømmelse af skriftlige eksamensopgaver på 1. sem. i faget Social- og personlighedspsykologi.

Prægraduate ansættelser

2003 – 2004 og 2000 – 2001 Instruktor (studenterunderviser) ved Psykologisk Institut, Århus Universitet. Holdundervisning på 1., 2. og 3. semester i fagene: Social og personlighedspsykologi, Kognitionspsykologi, og Udviklingspsykologi

2003 Konsulent på hjælpearbejde. Udsendt af Søndergaard-fonden til Honduras med henblik på planlægning og etablering af økonomisk bistand til lokale hjælpeprojekter.

2002 - 2004 Forskningsassistent. Ansat af professor i Arbejds- og Organisationspsykolog Hans Jeppe Jeppesen, og indgået i forskningsprojekterne METEOR og SPARC, samt bistået Cand.psych. og Ph.d. Thomas Rasmussen med dataindsamling

1999 – 2000 Instruktor (studenterunderviser) ved Psykologi, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Holdundervisning af psykologistuderende på BAC-uddannelsen i Arbejds- og Organisationspsykologi

Censorat

2010 – 2018 Beskikket censor, af Videnskabsministeriet og det landsdækkende censorkorps for psykologi, ved psykologistudierne på Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Roskilde Universitetscenter

Tidsskriftsarbejde

2012 - Co-editor på og medstifter af tidsskriftet Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology (SJCAPP)

Ad Hoc Reviewer på følgende tidsskrifter:

2017-   Journal of Psychotherapy Integration

2016-   PLOS ONE

 

 

2016-   Psychotherapy

2016-   Journal of Personality Disorders

2016-   Trials

2015-   Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment

2015-   Journal of Abnormal Psychology

2014-   Comprehensive Psychiatry

2014-   Journal of Nervous and Mental Disease

2013-   Schizophrenia Bulletin

2013-   BMC Psychiatry

2012-  Psychiatry Research

2012-  Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology (SJCAPP)

2012-  British Journal of Psychiatry

2012-  Psychology and Psychotherapy; Theory, Research and Practice

2012-  Journal of Forensic Psychiatry and Psychology

2012-  Schizophrenia Research

Editor on special issues

2016   Editor (sammen med Ulrik Helt Haahr) på special issue om Early Psychosis in Adolescence, i Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology (SJCAPP)

Forskningsbevillinger

2016  Modtaget 3.773.391 kr. fra Trygfonden vedr. forskningsprojektet ”Psykoterapi af unge” (ID:115638). Undertegnede har i samarbejde med Erik Simonsen og resterende medlemmer af styregruppen for projektet udformet ansøgning. 

Deltagelse i bestyrelser, udvalg, råd, komiteer og nævn

2017-  MC Substitute member of the management committeee for COST aktionen European Network on Individualized Psychotherapy Treatment of Young People with Mental Disorders (CA16102)       

2017-   Medlem af Nationale Arbejdsgruppe for Læger og Psykologers efteruddannelse i diagnostik og psykopatologi

2016-  Medlem af Global Alliance for Prevention and Early Intervention for BPD (GAP)

2015-  Medlem af Psykoterapeutisk Fagnævn, under Dansk Psykolog Forening

2013-  Bestyrelsesformand i Psykologisk Center København, Vestergade 18, 1456 København

2011-  Medlem af arbejdsgruppe (formand: Ledende overlæge, ph.d., Jesper Pedersen) for udarbejdelse af forskningsplan for området Børne- og Ungdomspsykiatri, i Psykiatrien Region Sjælland

2011- Forum for Forskning i Personlighedsstruktur

2009- Medlem af bestyrelsen for Søndergaard-fonden, etablering og planlægning af hjælpeprojekter for børn i Sydamerika, Afrika og Asien

2006 – 2009   Redaktionsmedlem af fagbladet ”Socialpsykiatrien”

Ophold og besøg hos internationale forskningsmiljøer

2011 (15.05.-23.05) og 2009 (01.11.-28.11) Adelle Forth, Ph.d. og Professor i psykologi, Department of Psychology, Criminology and criminal justice, Carleton University, Ottawa, Canada

2009 (12.10.-14.10.) Psykiater Giancarlo Dimaggio, Tredje Center for Kognitiv Terapi, Rom, Italien

2009 (04.01.) Peter Fonagy, Ph.d. og professor, University College London, England

Internationale konferencer og kongresser

Deltagelse i nationale og internationale konferencer og kongresser

2016 (8.-10.9)  4th International Congress on Borderline and Allied Disorders, Wien, Østrig

2016 (25.-27.5) 3. Nordisk Mentaliseringskonference, Stockholm, Sverige

2015 (5.6) Dagbehandlingsnetverkets Konference Nr. 25, Oslo, Norge

2014 (16.-18.10) 3rd International Congress on Borderline Personality Disorder and Allied Disorders, Rom, Italien

2014 (4.10) 2nd Nationale Seminar I Personlighedsforstyrrelser, Stolpegaard, Danmark

2014 Forskningsseminar i Børne- og Ungdomspsykiatrien, Region Sjælland, Roskilde, Danmark

2013 (16.-19.9) 13th International ISSPD International Society for the Study of Personality Disorders Congress, København, Danmark

2013 1st Nationale Seminar om Personlighedsforstyrrelser, Greve, Denmark

2011 (28.6-1.7) 11th Annual International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS)-Conference, Barcelona, Spain

2011 (19.-21.5) 4th meeting of the Society for the Scientific Study of Psychopathy (SSSP), Montreal, Canada

2011 (1.-4.3) 12th International ISSPD (International Society for the Study of Personality Disorders) Congress, Melbourne, Australien

2010 (14.-16.11) Brain and Self. Psychiatric Nosology:Definition, History, and Validity Copenhagen University, Faculty of Health Sciences, Panum Bygningen, Blegdamsvej 3 B, København N., Danmark

2009 (15.-16.10) Disturbi dell’umore e disturbi di personalita (Affektive lidelser og personlighedsforstyrrelser), Grand Hotel Palazzo Carpegna, Rom, Italien

2009 11th International ISSPD (International Society for the Study of Personality Disorders) Congress, Mount Sinai School of Medicine, New York, USA

2007 Xth International ISSPD (International Society for the Study of Personality Disorders) Congress: Development and Changeability of Personality Disorders, Haag, Holland

2006 International conference on ADHD, Ålborg, Denmark

Afholdelse og arrangering af internationale konferencer og kongresser


2013 13th International ISSPD (International Society for the Study of Personality Disorders) Congress, Organizing comitee, København, Danmark

Efteruddannelse: kurser og seminarer

Psykoterapi og behandling

Længerevarende uddannelser/kurser

2011-2014 4-årig Diplomuddannelse i Gruppeanalyse,  Institut for Gruppeanalyse, København

2005-2006 1-årig kursus for læger og psykologer i kognitiv terapi, Ålborg Psykiatrisk Hospital

Kortere kurser

2017 Supervisionsteori, 5 dage (30 timer), ved Heidi Rose og Helle Østerby, København

2015-2017 AMBIT – Adolescent Mentalisation Based Integrative Treatment, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Klinik 2, Roskilde (Undrevisere fra Anna Freud Center, London)

2014 (7.-8.5) Mentalization-Based Treatment: Certificate Course – Practitioner Level, Psykiater: Anthony Bateman og Psykolog: Peter Fonagy, Anna Freud Centre, London, UK 2 dage

2014 (1.-2.4) Mentalization-based Therapy for Adolescence, Psykolog: Trudie Roussow og Peter Fonagy, Anna Freud Centre, London, UK, 2 dage

2013-2014 Mentaliseringsbaseret gruppebehandling af unge, Psykiater: Sigmund Karterud Børne- og Ungdomspsykiatrien, Roskild, 5 dage (35 timer)

2013 (15.9) Mentalization Based Treatment – Current Developments, Psykiater: Anthony Bateman, 13th International ISSPD (International Society for the Study of Personality Disorders) Congress, 1 dag (5 timer)

2011 (24.-27.9) Mentalization-based Therapy – Basic Training, Psykiater: Anthony Bateman og Psykolog: Peter Fonagy, Anna Freud Centre, London, UK, 4 dage (23 timer)

2011 (12.-14.5)  Kortids-gruppeterapi, Psykolog: Helene Krasnik, Anne Stokkebæk, Anna Sillemann og Peter Madsen, Institut for Gruppeanalyse, 3 dage (14,5 time)

2009 Psykosebegrebet: aktuel status og særlige retspsykiatriske og børne- og ungdomspsykiatriske problemstillinger, Psykiater: Josef Parnas, Interessegruppe for fænomenologisk psykopatologi, PANUM-instituttet (5 timer)

2008 Mentalisering og mentaliseringsbaseret psykoterapi Psykiatere: Sigmund Karterud og Finn Skåderud, Psykolog: Bente Sommerfeldt, Uddannelsesafdelingen, Psykiatrien i Region Sjælland, Roskilde, 3 dage (19 timer)

2008 Forståelse og behandling af Borderline Personlighedsforstyrrelse, Psykiater: W. John Livesley (Canada), Klinik for Personlighedsforstyrrelser, Risskov, 1 dag (6 timer)

2008 Forandringsprocesser under og efter psykoterapi hos patienter med borderline personlighedsforstyrrelser, Psykiater: Anthony Bateman (London, UK), Klinik for Personlighedsforstyrrelser, Risskov, 1 dag (6 timer)

2007 Existential psychotherapy: the challenge of being in individual and group psychotherapy, Psykologer: Irwin Yalom, Ernesto Spinelli, Dansk psykoterapeutisk selskab for psykologer, Radisson København, 1 dag (6 timer)

2006 Mellemværende: en diskussion af begrebet Bordeline, Psykolog: Judy Gammelgaard, Middelfart, 1 dag (8 timer)

2005 Spiseforstyrrelser, Psykiater: Finn Skåderud, Psykiatrien i Nordjylland, Ålborg, 1 dag (6 timer)

Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik og psykometri

Generelle kurser:

Psykometri

2011 (1.4) Forskningsseminar om undersøgelse af målingsvarians ved brug af nyere psykometriske metoder: Sammenligninger af forskellige grupper eller for samme gruppe på forskellige tidspunkter, Psykolog og ph.d. Jan Ivanouw,Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrien Region Sjælland, Roskilde (2,5 timer)

Kurser i specifikke assessment instrumenter

2015 Mentaliserings-adherence kursus, Professor Sigmund Karterud, Psykoterapeutisk center Stolpegaard, Gentofte, 6 timer

2014 Childhood Interview for Borderline Personality Disorder (CI-BPD) certificeringskursus, Professor Mary Zanarini, Live-supervision (via Skype), 6 timer

2013 Kiddie-Sads-Present and Lifetime Version (K-SADS-PL) kursus,
Overlæge Anne-Katrine Pagsberg, BUC, Overlæge Tine Houman, BUC og Overlæge Pia Jeppesen, BUC, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Region Hovedstaden, 2 dage (13 timer)

2010 Global Assessment Funtioning (GAF) kursus, Kim Balsøv, overlæge, Retspsykiatrisk Kompetencecenter, Slagelse, 1 dag (6 timer)

2009 OPCRIT 4.0 kursus, Forskningslektor og speciallæge i psykiatri, Ulrik Helt Haahr Vordingborg og Holbæk, 2 dage (8 timer)

2009 Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), Forskningslektor og speciallæge I psykiatri, Ulrik Helt Haahr, Forskningsenheden i Roskilde, 1 dag (4 timer)

2009 (08.11) Hare Psychopathy Checklist – Revised & Hare Psychopathy Checklist: Youth Version, Psykolog og professor: Adelle E. Forth (Canada), Ottawa University, Department of Forensic Psychology, Canada, 1 dag (5 timer)

2009 (23.11.) The Hare PCL-R Training Program Reliabilitetstræning/test, Psykolog og professor: Robert D. Hare, Ottawa University og Vancourver, Canada

2008 Certificeringskursus i NEO PI-R (certificeret), Psykologer: Claus Werchmeister, Torben Østergaard og Dorte Petri, Uddannelsesafdelingen for psykiatrien, Region Nordjylland, Aalborg, 3 Dage

2007 Certificeringskursus i Millon Clinical Multiaxial Inventory III (MCMI-III) (certificeret), Psykiater: Erik Simonsen, Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi, Roskilde, 2 dage

2006 Introduktion til MCMI-III, Psykiater: Erik Simonsen, Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi, Roskilde 1 dag

2005 Introduktion til NEO-PI-R, Psykolog: Peter Jørgensen, Uddannelsesafdelingen for psykiatrien, Region Nordjylland, Aalborg, 1 dag

2009 Reflective Functioning on the Adult Attachment Interview, Psykolog: Mary Target The Anna Freud Centre, London, UK

2009 Schedules of Clinical Assessment in Neuropsychiatry (SCAN)-kursus, Psykiater: Merete Nordentoft m.fl., Ph.d.-skolen ved Institut for Sundhedsvidenskab, Københavns Universitet, Bispebjerg Hospital, 5 dage (30 timer)

2010 (3.-4.5) Kursus i Structured Clinical Interview for DSM Personality Disorders (SCID-II), Psykiater: Per Sørensen, Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi, Psykoterapeutisk Klinik, København, 2 dage (12 timer)

2007 Introduktion til SCID-II, Psykiater: Charlotte Freund, Psykolog: Rikke Boye Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi, Roskilde 1 dag (6 timer)

2006 Introduktion til Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS), Psykolog: Kasper Jørgensen, Ålborg psykiatrisk klinik, 1 dag (6 timer)

Psykopatologi og psykopatologiske lidelser

2013 (28.1) Psychopathy, David Cooke, professor i psykologi, Psykiatrien i Region Sjælland, 7 timer

2012 (30.11) Mentalizing-based treatment, Anthony Bateman, professor i psykiatri, Psykiatrien i Region Sjælland, 7 timer

2011 (17.6) Neuropsykologisk viden om Borderline personlighedsforstyrrelse, Birgit Bork Mathiesen, Cand.psych & Ph.d., Psykiatrien i Region Sjælland, 2,5 time

2011 (10.5) Metacognition in psychosis: theoretical and clinical aspects, Paul Lysaker, Clinical psychologist and associate professor, USA, Psykologisk Institut, Københavns Universitet, 7 timer

2010 (15.11) Bipolar affektiv lidelse, type II & Borderline personlighedsforstyrrelse Benjamin Hummelen, M.D., Ph.d., Norge, Psykiatrien i Region Sjællan, 5,5 timer

2010 (15.16.4) 2-dages seminar om Psykopati, Psykolog: Robert D. Hare, Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi, FUHU, KBH, 2 dage (12 timer)

Psykiatrisk diagnostik og klassifikation

2008 Differentialdiagnostik. Psykologer: Nicole Rosenberg og Ann Suhl Kristense Uddannelsesafdelingen for psykiatri, Psykiatrisk Hospital, Risskov, 24 timer

Psykofarmakologi

2007 Psykofarmakologi og neurokemi. Psykiatere: Lone Valbak, Ib Scheel Thomsen og Birger Erik Guldbæk, Uddannelsesafdelingen for Psykiatrien i Region Nordjylland, 3 dage (20 timer)

Neuropsykologi, billeddannende teknikker, neuroanatomi, neurokemi og neurofysiologi

2011 (12.-16.9) Linking MRI (Magnetic Resonance Imaging) to the Neuroanatomy of the Human Brain. Lektorer og professorer: Hartwig Siebner, Tarek Yousry, Bente Pakkenberg, Terry Jernigan, Michel Thiebaut, Kerstin von Plessen, Michael trimble m. fl., Ph.d.-skolen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og Hvidovre Hospital, 5 dage

2010/2011 (8.-9.12 og 17.-19.1) Udvidet kursus i klinisk neuroanatomi, neurofysiologi og neurokemi med fokus på udvikling i neuropsykologisk perspektiv. Lektor, Læge, Ph.d.: Carsten Reidies Bjarkam, Børneneuropsykologisk selskab/ Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, KBH Ø., 5 dage, 30 timer

Evidens baseret medicin, kvalitetssikring og kvalitetsmodeller, randomiserede kliniske undersøgelser, og vurdering af ”sundheds teknologi”

2011 (3.-4.10) RCT: The randomised clinical trial with special relevance for psychiatry. Læge og klinisk forsker: Jesper Krogh, Ph.d.-skolen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og Psykiatrisk Center Bispebjerg, 2 dage (12 timer)

Forskningsmetode og statistik

2012 (23.-26.1) Mediation – Intermediate variables. Laust Hvas Mortensen, SUNDS Ph.d.-skole, Center for Sundhed og Samfund, KU, København, 4 dage (28 timer)

2011 (26.-29.9) Systematic Review and Meta-analysis. Peter Götze, Ph.d.-skolen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og PANUM Instituttet, 4 dage

2010 (07.09.-16.11) Basal Statistik for Sundhedsvidenskabelige Forskere. Lene Theil Skovgaard, Ph.d.-skolen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet,60 timer

2010 (16.-17.3) Introduktion til SPSS. Svend Kreiner, Ph.d.-skolen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, 2 dage (14 timer)

Litteratursøgning og referencehåndtering

2010 (20.4) MEDLINE / PubMed for ph.d.-studerende. Læge og Førstebibliotikar, Birgit Lange, Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, 1 dag (6 timer)

2010 (25.3) Kursus i referencehåndtering for ph.d.-studerende – ved brug af programmet Reference Manager 12. til Windows. Senior forsker, lic. Scient., AnnePhaff Ussing og Niels-Ole Prægel, Det Kongelige Bibliotek, Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, København, 1 dag (6 timer)

Lovgivning og etik

2011 (27.-28.4) Lovgivning og etik: Voksne. Jurist Jannie Dyring og psykolog Ida Koch, DpF Kreds København-Frederiksberg, Dansk psykolog Forening, KBH Ø., 2 dage (12 timer)

Kurser og supervision vedrørende uddannelsesstilling som specialpsykolog

2017 (8.-9.maj) Rating scales II, 2 dage (15 timer)

2017 (7.-9.2) Psykologisk undersøgelsesmetode II, 3 dage (22,5 timer)

2017 (18.1) Voksenpsykiatri, København, 1 dag (7,5 timer)

2017 (17.1) Etik for psykologer, København, 1 dag (7,5 timer)

2016 (13.-14.12) Psykopatologi III, modul III, Århus, 2 dage (15 timer)

2016 (15.-17.11) Psykopatologi III, modul II, København, 3 dage (22,5 timer)

2016 (26.-28.10) Psykopatologi III, modul I, Århus, 3 dage (22,5 timer)

2016 (4.4) Forvaltningslov. Søren Birkeland, cand.jur, ph.d, Middelfart, 1 dag (7,5 timer).

2016 (3.4) Psykiatrilov. Søren Birkeland, cand.jur, ph.d., Middelfart, 1 dag (7,5 timer).

2016 (8.4) Ratingscales, observationer og strukturerede interviews I. Dorte Damm, Specialist i børnepsykologi og psykoterapi, og Anne Vonger Kaas, specialist i børnepsykologi og psykoterapi, København, 1 dag (7,5 timer).

2016 (7.4) Neuropsykologisk testmetode I. Käte From, Ekstern lektor, København, 1 dag (7,5 timer).

2016 (6.4) Psykologisk testmetode I. Anne Randers, Specialpsykolog, København, 1 dag (7,5 timer).

2016 (11.2) Psykologiske behandlingsprincipper I. Annette Anbert, Specialpsykolog, Charlotte Sandros, Ph.d., Hanne Larsson, Psykolog, København, 1 dag (7,5 timer)

2016 (11.-12.1) Biologiske behandlingsprincipper, Thorsten Schumann, Overlæge, René Ernst Nielsen, MD, Ph.d., Birgitte Fagerlund, psykolog, Ph.d., Århus, 2 dage (12 timer)

2015 (15.-16.12) Mette Væver, Psykolog og Ph.d., Middelfart, 2 dage (12 timer)

2015 Introduktion til Special psykologuddannelsen, Annette Anbert, Specialpsykolog, Århus, 1 dag (6 timer)

Egenterapi/personligt udviklingsarbejde

Egenterapi i gruppe

2011-2014 7 personer, Institut for Gruppeanalyse (IGA), København, 157 timer

Modtaget supervision

Supervision til specialistuddannelser

Individuel supervision

Supervision af udredning

2007 - 2009 Professor i psykologi, specialist og supervisor, Preben Bertelsen, Århus Universitet, Diagnostisk udredning – psykopatologisk udredning, Ekstern, 45 timer

Supervision af intervention

2012 - Specialpsykolog Annette Anbert, Børne- Ungdomspsykiatrien, Region Sjælland, Roskilde, Gruppe-terapi af unge ambulante patienter med angst, depression og personlighedsforstyrrelser, Intern, 14 timer

2010 -2014 Professor i psykologi, specialist og supervisor, Preben Bertelsen, Århus Universitet, TPG interventioner i almen- og retspsykiatrisk psykiatri

2009 (12.-14.10) Psykiater Giancarlo Dimaggio, Tredje center for kognitiv terapi, Rom, Italien, Metakognitiv interpersonal psykoterapi for voksne patienter med personlighedsforstyrrelser, ekstern, 8 timer

2007-2009 Professor i psykologi, specialist og supervisor, Preben Bertelsen, Århus Universitet, Psykoterapi med voksne psykiatriske patienter, Ekstern, 81 timer
Live/video supervision

2011 Professor, Psykiater, Anthony Bateman, Psykoterapi med voksne, ekstern 10 timer

Gruppesupervision

Supervision af udredning

2010 Psykiater Ulrik Haahr, Kompetence Center for Debuterende Psykose, Psykiatrien, Roskilde, Diagnostisk udredning af voksne psykiatriske patienter, efter ICD-10 og DSM-IV-TR. Brug af OPCRIT, SCAN, og PANNS (2 i gruppe), Ekstern, 24 timer

2009 (12.-14.10) Psykiater Giancarlo Dimaggio, Tredje center for kognitiv terapi, Rom, Italien, Assessment af metakognition med Metacognitive Assessment Scale (MAS), ved voksne psykiatriske patienter, (7 i gruppe), Ekstern, 15 timer

2007-2009 Speciallæge i psykiatri, Morten Kjølbye, Psykiatrisk Hospital, Risskov, Klinisk-psykologisk udredning (ICD-10, SCID-II, ADHD-udredning) (4 i gruppe), 24 timer

Supervision af intervention

2013 Psykolog Helene Krasnik, 3. år af 4-årig diplom uddannelse i Gruppe Analyse, København, Psykodynamisk gruppeterapi af unge og voksne patienter i psykiatrien (5 i gruppe), Ekstern, 38 timer

2012 Psykolog Helene Krasnik, 2. år af 4-årig diplom uddannelse i Gruppe Analyse, København, Psykodynamisk gruppeterapi af unge og voksne patienter i psykiatrien (6 i gruppe, Ekstern, 38 timer

2012-2013 Psykolog Annette Anbert, Ungdomspsykiatrien, Roskilde, Psykodynamisk gruppeterapi af unge psykiatriske patienter (2 i gruppe), 14 timer

2011-2012 Psykolog Lars Bo Jørgensen, 1. år af 4-årig diplom uddannelse i Gruppe Analyse, København, Psykodynamisk gruppeterapi af unge og voksne patienter i psykiatrien (6 i gruppe), 38 timer

2011 Professor i psykiatri Anthony Bateman og professor i psykologi Peter Fonagy, Mentaliseringsbaserede interventioner og teknikker ved behandling af personlighedsforstyrrede (Video/Live supervision) (9 i gruppe), 10 timer

2007 – 2009 Professor i psykologi, specialist og supervisor, Preben Bertelsen, Århus Universitet, Terapi med voksne i socialpsykiatrisk regí (4 i gruppe), 35 timer
 

Supervision af tværfaglig supervision

2008 (20.03) Psykolog Lennart Holm, Center for Kognitiv Terapi og Supervision (CEKTOS), Næstved, Supervision af tværfaglig supervision (2 i gruppe), 3 timer

Live/video supervision

2010-2013 Psykolog Helene Krasnik, 2+3. år af 4-årig diplom uddannelse i Gruppe Analyse, København, Psykodynamisk gruppeterapi af unge og voksne patienter i psykiatrien (6 i gruppe), 20 timer

Supervision af klinisk-psykologisk arbejde til opnåelse af autorisation

2005-2007 Psykolog: Frank Lundum, Udredning og intervention i forhold til individ og gruppe. Individuel=87 timer, Gruppe=46 timer, Intern

2005-2007 Professor i psykologi, specialist og supervisor, Preben Bertelsen, Århus Universitet, Udredning og intervention, i forhold til individ og gruppe. Individuel=43 timer, Ekstern

2006-2007 Psykiater: Erik Simonsen, Psykiatrisk sygehus Fjorden, Roskilde, personlighedsudredning. Gruppe=14timer, Ekstern

2005-2006 Psykolog: Peter Krag, Årlborg psykiatrisk Sygehuse, Intervention i forhold til individ og gruppe. Gruppe=36 timer, Ekstern

Supervision i forbindelse med opnåelse af autorisation = 216 timer i alt

Undervisning og formidling

Undervisning ved universiteter

2017 (25.3) Mentaliseringsbaseret terapi, Århus Universitet, Psykologisk Institut, Foredrag på kandidat uddannelsen, 2 timer

2013 (10.4) Skizofreni og Aggression, Århus Universitet, Psykologisk Institut, Foredrag, Kandidat-uddannelsen, 3 timer

2013 (6.3) Psykopati, Syddansk Universitet, Institut for Psykologi, Forelæsning, 8. modul, 3 timer (forelæsning)

2010 Psykopati og psykopatiske træk ved Retspsykiatriske patienter, Psykologisk Institut, Københavns Universitet, Oplæg, Bachelor-uddannelsen (6. semester), 7 timer

2009 – 2012 Klinik: Angstlidelser og personlighedsforstyrrelser, Psykiatrien i Region Sjælland (Fjorden, Roskilde), Klinik-undervisning (e.g. patient-demonstrationer og journalgennemgang) for medicinstuderende fra Københavns universitet, i ”Klinisk kursus i psykiatri” Kandidat-uddannelsen i medicin (4. semester) 6 gange årligt (9 timer årligt)

2008 (19.9-28.11) Personlighed og personlighedsforstyrrelser, Psykologisk Institut, Århus Universitet, Holdundervisning på opgave- og fordybelsesseminar, Bachelor-uddannelsen i psykologi (5. semester), 13 gange (39 timer)

2008 (15.2-16.5) Personlighed og mentalisering: Om udviklingen af evnen til selv-regulering hos børn og unge, Psykologisk Institut, Århus Universitet, Holdundervisning på opgave- og fordybelsesseminar, Bachelor-uddannelsen i psykologi (6. semester), 13 gange (39 timer)

2007 (14.9-30.11) Personlighed og personlighedsforstyrrelser, Psykologisk Institut, Århus Universitet, Holdundervisning på opgave- og fordybelsesseminar, Bachelor-uddannelsen i psykologi(5. semester), 12 gange (36 timer)

2007 (16.2-11.5) Begrebet personlighed: Om de almenpsykologiske potentialer i kliniske teorier om og forskning i personlighedsforstyrrelser, Psykologisk Institut, Århus Universitet, Holdundervisning på opgave- og fordybelsesseminar, Bachelor-uddannelsen i psykologi (6. semester), 13 gange (39 timer)

2007 Eksamensangst – om at leve med og arbejde på at ændre angsten, Juridisk Institut, Århus Universitet, foredrag, Jurastuderende, 4 timer

2006 (22.9-25.11) Personlighed og personlighedsforstyrrelser, Psykologisk Institut, Århus Universitet, Holdundervisning på opgave- og fordybelsesseminar, Bachelor-uddannelsen i psykologi (5. semester), 13 gange (39 timer)

Foredrag eller kurser for personalegrupper og arbejdspladser

2017 (9.6) Personlighedsforstyrrelse - særligt fokus for smertepatienter. Sygeplejersker fra nationale smerteklinikker, ved Grunenthal konference, Middelfart (8 timer)

2017 (22.-24.3) Mentaliseringsbaseret gruppebehandling. Psykologer på MBT uddannelse, Dansk Psykolog Forening, København (22,5 timer)

2017 (24.1) Tilknytning og epistemisk tillid. Sygeplejersker på specialuddannelsen. Roskilde. 6 timer.

2017 (13.1) Personlighedsteorier og personlighedsforstyrrelse. Socialrådgivere og psykologer på MBT uddannelse. Næstved, 7, 5 timer.

2016 (11.11)  Udviklingspsykologi og mentalisering ved ADHD patienter.  Sygeplejersker v. Pharmas ADHD konference. Nyborg, 3 1/2 time.

2016 (31.10) Epistemic Trust is the new black - om tilknytning, mentalisering og epistemisk tillid. Sygeplejersker på uddannelsen "Godt på vej, Trin 2", København, 7 timer.

2016 (22.9) Erfaringer fra en H1-specialpsykologstuderende, Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri, København, 1 time

2016 (8.8-10.8) Personlighedsforstyrrelse ved unge, SPBU, Århus, 21 timer

2016 (13.6) Mentaliseringsbaseret gruppebehandling af unge, København, 6 timer

2016 (23.05 & 30.05) Håndtering af personlighedsfortyrrelser og krisesamtaler, foredrag på den Akutte socialuddannelse, Odder, 2 x 3 timer

2016 (27.01) Epistemisk tillid og mentalisering, Målgruppe:Psykiatriske sygeplejersker, foredrag Sct. Hans, Region Hovedstaden, 6 timer

2016 (04.01) Mentaliseringsbaseret familiearbejde, Målgruppe: Forældre til unge med psykiske vanskeligheder, workshop, Thorhøjsgaard, Taastrup, 2 timer

2015 (11.12) Personlighedsforstyrrelse ved unge, Målgruppe: Psykologer og psykiatere, Foredrag, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Bispebjerg, 7 timer

2015 (9.10) En introduktion til SCID-II, Målgruppe: Psykologer, sygeplejersker og psykiatere, foredrag, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Roskilde, 2 timer

2015 (7.10) Mentaliseringsbaseret Miljøterapi. Målgruppe:Pædagoger, skolelære, foredrag, Thorhøjsgaard, Taastrup, 4 timer

2015 (24.8) Udviklingspsykologi – om mentalisering, tilknytning og epsistemisk tillid. Målgruppe: Sygeplejersker på specialuddannelsen i psykiatri, foredrag, Sct. Hans, Roskilde, 3 timer

2015 (9.3, 10.3, 26.5) Mentaliseringsbaseret gruppeterapi for unge. Målgruppe:Psykologer, workshop, Familierådgivningen Næstved, 21 timer

2015 (29.4) Personlighedsforstyrrelser med særlig fokus på samsygdom med spiseforstyrrelse. Målgruppe: Psykologer og læger, foredrag, Klinik for spiseforstyrrelse, Roskilde, 2 timer

2015 (16.4) Mentaliseringsbaseret unge og familie arbejde. Målgruppe: Pædagoger, foredrag, Familie-husene, Assens, 7 timer

2015 (20.3, 27.3) Epistemisk tillid. Målgruppe: Læger og Psykologer, foredrag, Børne og ungdomspsykiatrisk klinik 1, Roskilde, 6 timer

2015 (6.3, 10.4) Virksomme faktorer ved psykoterapi. Målgruppe: Læger og psykologer, foredrag, Børne og ungdomspsykiatrisk klinik 2, Roskilde, 3 timer

2015 (25. 2, 26.2) Med Personligheden på arbejde - om personlighedsforstyrrelser og håndteringen heraf. Målgruppe: Psykologer og coaches, foredrag, AS3, Skovlunde, 2 dage, 15 timer

2015/2014 (5.2, 22.11) Mentalizing is the new black. Målgruppe: Psykologer, pædagoger, Foredrag, Workshop, De rådgivende team, Haderslev, 2 dage, 15 timer

2014 (9.,11.,16.12) Personlighedsteori og Personlighedsforstyrrelse med særligt fokus på unge. Målgruppe: Psykologer, Foredrag, Psykologhuset Børn og Unge, Kbh Ø, 3 dage, 21 timer

2014 (10.12) Personlighedsforstyrrelse ved unge. Målgruppe: Psykologer og Psykiatere, Foredrag, Spiseforstyrelsesafsnittet, Roskilde, 2 timer

2014 (22.9) Borderline i et udviklingspsykopatologisk perspektiv. Målgruppe: Psykiatere, foredrag, Aktivitetshuset,Roskilde, 1 ½ time

2014 (20.06) Borderline Personlighedsforstyrrelse ved unge. Målgruppe: Psykiatere og psykologer, foredrag, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Roskilde (klinik 2), 1 ½ time

2014 (09.05) Borderline Personlighedsforstyrrelse ved unge. Målgruppe: Psykiatere og psykologer, foredrag, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Roskilde (klinik 1), 3 ½ time

2014 (02.05) Udfordringer i arbejdet med unge med psykosociale vanskeligheder. Målgruppe: Pædagoger, Foredrag/workshop, TURBO, Århus, 5 timer

2014 (25.04) Personlighedsforstyrrelse ved unge. Målgruppe: Psykiatere og psykologer, foredrag, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Næstved, 2 timer

2014 (10.01) Personlighedsforstyrrelse ved unge. Målgruppe: Psykiatere og psykologer, foredrag, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Roskilde (klinik 1), 2 timer

2014 (07.01) Personlighedsfortyrrelse og skizofreni. Målgruppe: Psykologer og psykiatere, foredrag, Retspsykiatrisk afsnit, Sankt Hans, 2 timer

2013 (29.11) Personlighedsforstyrrelse ved unge. Målgruppe: Psykiatere og psykologer, foredrag, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Roskilde (klinik 1), 3,5 time

2013 (15.11) Borderline Personlighedsforstyrrelse ved unge. Målgruppe: Psykiatere og psykologer, foredrag, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Holbæk, 2 timer

2013 (12.11) Personlighedsforstyrrelse ved unge, mentalisering og behandling. Målgruppe: Psykiatere og psykologer, foredrag, Roskilde, 4 timer

2013 (05.10) Autisme og gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Målgruppe: Pædagoger og lærer, foredrag, Linieskolen,Hadsten, 6 timer

2013 (24.5) Psykopati. Målgruppe: Læger, Psykologer, Sygeplejersker, foredrag, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Roskilde, 3 timer

2013 (9.3) ADHD og gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Målgruppe: Pædagoger, foredrag, Linieskolen,Hadsten, 3 timer

2013 (8.3) Personlighedsforstyrrelse ved unge og MBT-A behandling, Personale i Børne- og Ungdomspsykiatrien, Region Sjælland, foredrag, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Roskilde, 2 timer

2013 (23.1) MBT-gruppebehandling af Dyssocial Personlighedsforstyrrelse. Målgruppe: Læger og psykologer, foredrag, Retspsykiatrisk interessegruppe, 1 time

2012 (26.11) Minding the mind - om mentalisering i retspsykiatrisk praksis. Målgruppe: Sygeplejersker, Foredrag, Retspsykiatrisk Kompetence center, Slagelse, 3 timer

2012 (07.11) Standardiserede Interviews. Målgruppe: Læger, Foredrag, Regionshuset i Sorø, 1 time

2012 (29.05) Anvendelse af General Assessment Functioning Scale (GAF), Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) og Relationship Questionnaire (RQ) i pædagogisk arbejde. Målgruppe: Pædagoger, Holdundervisning og øvelser, Ungecenter Egehøj, Åbyhøj, 3 timer

2012 (25.05) Kvalitativ Metode (del af teoretisk forskningsmodul-kursus for DPs specialistuddannelser). Målgruppe: Psykologer under specialist uddannelse, Holdundervisning, Mindwork Psykologisk Center, Vesterbrogade 15, 2., KBH V, 3 timer

2011 (september) Personlighedens betydning for generel psykopatologi. Målgruppe: Sygeplejersker og læger, Foredrag, Distriktpsykiatrien, Ringsted, 4 timer

2011 (juni) Supervisions-teknikker og praksis for arbejde i Retspsykiatrien. Målgruppe: Sygeplejersker og læge, Holdundervisning, demonstration og øvelser, Retspsykiatrisk Kompetencecenter, Slagelse, 4 timer

2011 (maj) Personlighedsforstyrrelser og psykopati – om personlighedens rolle for vold og kriminalitet. Målgruppe: Læger, Psykologer, pædagoger, Foredrag, Retspsykiatrisk afdeling, Odense Universitets Hospital, 3 timer

2011 (februar) Relationsarbejde med unge utilpassede. Målgruppe: Pædagoger, Holdundervisning, case-øvelser, Ungecenter Eghøj, Århus, 2 dage, 18 timer

2010 (november) Psykopati og personlighedsforstyrrelser. Målgruppe: Læger, psykologer, Foredrag, Holbæk hospital, 3 timer

2010 (oktober) Med personligheden på arbejde. Målgruppe: Skolelærer og pædagoger, Foredrag, Linieskolen, Hadsten, 2 dage, 16 timer

2010 (april) Personlighed og behandling af personlighedsforstyrrelser. Målgruppe: Nyansatte sygeplejersker i voksenpsykiatrien i Region Sjælland, Holdundervisning, Psykiatrisk Hospital, Vordingborg, 4 timer

2010 Relationsarbejde med unge udsatte. Målgruppe: Pædagoger i psykiatrien, Århus, Foredrag, case-øvelser, Ry Højskole, 2 dage, 18 timer

2009 Personlighedsforstyrrelser. Målgruppe: Nyansatte sygeplejersker i voksenpsykiatrien i Region Sjælland, Holdundervisning, Psykiatrisk hospital, Vordingborg, 3 timer

2009 Relations- og mentaliseringsarbejde med behandlingsdømte. Målgruppe: Sygeplejersker, læge og socialrådgiver, Holdundervisning, demonstrationer, øvelser, Retspsykiatrisk Kompetencecenter, Slagelse, 2 dage, 12 timer

2009 Personlighed og personlighedsforstyrrelser i retspsykiatrisk praksis. Målgruppe: Sygeplejersker, læge og socialrådgiver, Holdundervisning, demonstrationer, øvelser, Retspsykiatrisk Kompetencecenter, Slagelse, 4 timer

2009 Motivationsarbejde i retspsykiatrien. Målgruppe: Sygeplejersker, læger og socialrådgiver, Foredrag, Dianalund, 3 timer

2009 Kognitiv didaktik. Målgruppe: Skolelærer, pædagoger, Holdundervisning, demonstrationer, øvelser og case-supervision, Linieskolen, Hadsten, 3 dage, 21 timer

2007 Kognitiv behandling. Målgruppe: Familiebehandlere, Workshop, Familieenheden Nord, Århus Kommune, 4 timer

Offentlige kurser og foredrag

2016 (1.6) Personlighedsforstyrrelse ved unge, Folkeuniversitet, Emdrup, 2 timer

2015 (9.-11.11) Personlighedsteori og Personlighedsforstyrrelser. Målgruppe: Psykologer, læger og sygeplejersker, Forelæsning, Dansk Psykolog Forening, fællesmodul kursus for specialist uddannelsen, 3 dage (21 timer)

2015 (9.9) Borderline Personlighedsforstyrrelse – diagnose og begreb. Målgruppe: Psykologer, læger og sygeplejersker, Foredrag, MBT-uddannelsen i Region Sjælland, 1,5 time

2014 (12-14.11) Personlighedsteori og Personlighedsforstyrrelser. Målgruppe: psykologer, Forelæsning, Dansk Psykolog Forening, fællesmodul kursus for specialist uddannelsen, 3 dage (21 timer)

2012 (16.11) Fra Evidens til Praksis, Åbent arrangement, Workshop, Forskningsdagen, Region Sjælland, Kongreshuset i Roskilde, 2 timer

2012 (16.11) Skizofreni og aggression - betydningen af mentalisering og tilknytning, Åbent arrangement, Foredrag, Forskningsdagen, Region Sjælland, Kongreshuset i Roskilde, ½ time

2012 (24.10) Skizofreni og aggression - betydningen af personligheds-patologi, mentalisering og tilknytning, Åbent arrangement, Ph.d.-forsvar, Aktivitetshuset, Roskilde, 4 timer

2011 (08.11) Psykopati og Mentalisering, Åben arrangement, Foredrag, Dansk Freudiansk Selskab, 2 timer

2010 (08.10) Personligheds-faktorer ved vold og kriminalitet, Åben arrangement, Foredrag, Psykiatrifonden, Københavns Kulturhus, 2 timer

2009 (Forårsprogram) Pædagogisk relationsarbejde, Personer med mellemlange videregående uddannelser, Holdundervisning, demonstrationer og øvelser, Ålborg Folkeuniversitet, 3 dage (21 timer)

2008 (Efterårsprogram), Pædagogisk relationsarbejde. Personer med mellemlange videregående uddannelser,Holdundervisning, demonstrationer og øvelser, Ålborg Folkeuniversitet, 3 dage (21 timer)

2008 (Forårsprogram) Kognitiv pædagogik – anvendt i pædagogisk arbejde med børn og unge med psykosociale vanskeligheder. Personer med mellemlange videregående uddannelser, der arbejder med udsatte børn og unge. Holdundervisning, demonstrationer og øvelser, Århus Folkeuniversitet, 3 dage (21 timer)

2008 (Forårsprogram) Kend din medarbejder: Et kursus i person- og relationsfokuseret ledelse. Målgruppe: Personer ansat i lederstillinger eller med interesse for ledelse, Holdundervisning og case-diskussioner, Århus Folkeuniversitet, 7 timer

2007 (Efterårsprogram) Kognitiv pædagogik – anvendt i pædagogisk arbejde med børn og unge med psykosociale vanskeligheder. Målgruppe: Personer med mellemlange videregående uddannelser, der arbejder med udsatte børn og unge, Holdundervisning, demonstrationer og øvelser, Århus Folkeuniversitet, 3 dage, (21 timer)

2007 (Efterårsprogram) Kend din medarbejder: Et kursus i person- og relationsfokuseret ledelse. Målgruppe: Personer ansat i lederstillinger eller med interesse for ledelse, Holdundervisning og case-diskussioner, Århus Folkeuniversitet, 7 timer

2007 (Forårsprogram) Kognitiv pædagogik – anvendt i pædagogisk arbejde med børn og unge med psykosociale vanskeligheder. Målgruppe: Personer med mellemlange videregående uddannelser, der arbejder med udsatte børn og unge, Holdundervisning, demonstrationer og øvelser, Århus Folkeuniversitet, 3 dage, 21 timer

2007 (Forårsprogram) Kend din medarbejder: Et kursus i person- og relationsfokuseret ledelse. Målgruppe: Personer ansat i lederstillinger eller med interesse for ledelse, Holdundervisning og case-diskussion, Århus Folkeuniversitet, 7 timer

2007 Eksamensangst. Målgruppe: Studerende ved Maskinmester Skolen, Århus, Foredrag, Maskinmester Skolen, Århus, 3 timer

Planlægning og afholdelse af kurser/konference

2013-2014 Mentaliseringsbaseret Gruppe behandling af unge (5 dage). Målgruppe: psykologer og psykiatere, ved Psykiater Sigmund Karterud, Efteruddannelse for psykologer. Arrangeret på vegne af Børne- og Ungdomspsykiatrien, Region Sjælland

2008 Certificeringskursus i NEO-PI-R. Målgruppe: Psykologer, Claus Werchmeister, Dorte Petry og Torben Østergaard Christensen, Efteruddannelse for psykologer og læger. Arrangereret sammen med Mickey Kongerslev og Uddannelsesafdelingen, Psykiatrien i Nordjylland, Aalborg

Publikationer og indlæg ved konferencer

Videnskabelige artikler (peer-reviewed)

2017

Bo, S., & Kongerslev, M. (2017).  Self-reported patterns of impairments in mentalization, attachment, and psychopathology among clinically referred adolescents with and without borderline personality pathology. Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation
DOI: 10.1186/s40479-017-0055-7

Bomann, A.C., Jørgensen, M.B., Bo, S., Nielsen, M., Gede, L.B., Elfving, B., & Simonsen, E. (2017). The neurobiology of social deficits in female patients with borderline personality disorder – the importance of oxytocin. Personality and Mental Health DOI: 10.1002/pmh.1369

2016

Bo, S., Sharp, C., Beck, E., Pedersen, J., Gondan, M., & Simonsen, E. (2016). First Empirical Evaluation of Outcomes for Mentalization-Based Group Therapy for Adolescents With BPD. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment. doi: 10.1037/per0000210

Bo, S., Haahr, U. H. (2016). Early-Onset Psychosis and Child and Adolescent Schizophrenia. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology4:1, 1-3

Beck, E., Bo., S., Gondan, M., Poulsen, S., Pedersen, L., Pedersen, J., & Simonsen, E. Mentalization-based treatment in groups for adolescents with borderline personality disorder (BPD) or subthreshold BPD versus treatment as usual (M-GAB): study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 17:1, doi: 10.1186/s13063-016-1431-0

Bach, B., Sellbom, M., Bo, S. Simonsen, E. (2016). Utility of DSM-5 Section III Personality Traits in Differentiating Borderline Personality Disorder from Comparison Groups. European Psychiatry, 37:22-27, 10.1016/j.eurpsy.2016.04.006.

2015

Bo, S., Sharp, C., Fonagy, P., & Kongerslev, M. (2015). Hypermentalizing, attachment and epistemic trust in adolescent BPD: Clinical illustrations. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment. doi:10.1037/per0000161

Bo, S., Bach, B, Mortensen, E. L., & Simonsen, E. (2015). Reliability and Hierarchical Structure of DSM-5 Pathological Traits in a Danish Mixed Sample. Journal of Personality Disorders, 23, 1-18

Bo, S., Kongerslev, M., Dimaggio, G., Lysaker, P., & Abu-Akel, A. (2015). Metacognition and general functioning in patients with schizophrenia and a history of criminal behavior. Psychiatry Research. 225(3), 247-253

Bach, B., Maples-Keller, J., Bo, S., & Simonsen, E (2015). The Alternative DSM-5 Personality Disorder Traits Criterion: A comparative examination of three self-report forms in a Danish population. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment. doi.org/10.1037/per0000162

Abu-Akel, A., Heinke, D., Gillespie, S., Mitchell, I., Bo, S. (2015). Metacognitive impairments in schizophrenia are arrested at extreme levels of psychopathy: The cut-off effect. Journal of Abnormal Psychohology,124(4), 1102-1109.

Kongerslev, M., Simonsen, S., & Bo, S. (2015). The quest for tailored treatments: A meta-discussion of six social cognitive therapies. Journal of Clinical Psychology: In-Session 71, 188-198 doi:10.1002/jclp.2215.

Kongerslev, M., Bo, S., Forth, A. E., & Simonsen, E. (2015). Assessment of the affective dimensions of psychopathy with the danish version of the inventory of callous-unemotional traits among incarcerated adolescent boys: A study of reliability, criterion validity, and construct validity. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, 3(1), 80-96.

2014

Bo, S., Abu-Akel, A., Kongerslev, M., Haahr, U. H., & Bateman, A. (2014). Mentalizing mediates the relationship between psychopathy and type of aggression in schizophrenia. Journal of Nervous and Mental disease. 202, 55-63

2013

Bo, S., Abu-Akel, A., Kongerslev, M., Haard, U. H., & Simonsen, E. (2013). The role of co-morbid personality pathology in predicting self-reported aggression in patients with schizophrenia. Comprehensive Psychiatry. 54, 423-431 doi: 10.1016/j.comppsych.2012.12.004.

Bo, S., Forth, A., Kongerslev, Pedersen, L., M., Haahr, U. H., & Simonsen, E. (2013). Subtypes of aggression in patients with schizophrenia: The role of personality disorders. Criminal Behaviour and Mental Health. 23, 124-137

Bo, S., Abu-Akel, A., Bertelsen, P., Kongerslev, M., & Haahr, U. H.  (2013). Attachment, mentalizing and personality pathology severity in premeditated and impulsive aggression in schizophrenia. International Journal of Forensic Mental Health. 12, 126-138

Bo, S., Forth, A., Kongerslev, M., Haahr, U. H., Pedersen L., & Simonsen, E. (2013). Subtypes of Aggression in Patients with Schizophrenia: The Role of Psychopathy. Journal of Forensic Psychiatry & Psychology. 24(4), 496-513. doi:10.1080/14789949.2013.809468

Abu-Akel, A., & Bo, S. (2013). Superior Mentalizing Abilities of Female Patients with Schizophrenia. Psychiatry research. 210(3), 794-799. doi:10.1016/j.psychres.2013.09.013

2012

Kongerslev, M., Moran, P., Bo, S., & Simonsen, E. (2012). Screening for personality disorder in incarcerated adolescent boys: Preliminary validation of an adolescent version of the Standardised Assessment of Personality – Abbreviated Scale (SAPAS-AV). BMC Psychiatry, 12: 94.

2011

Bo, S., Abu-Akel, A., Kongerslev, M., Haahr, U. H., & Simonsen, E. (2011). Risk factors for violence in patients with schizophrenia. Clinical Psychology Review. 31(5), 711-726.

Bogkapitler

2017

Bo, S. (2017). Udviklingspsykopatologisk forståelse af personlighedsforstyrrelser. I E. Simonsen & B. B. Mathiesen (red.), Personlighed og personlighedsforstyrrelser. København: Hans Reitzels Forlag.

Bo, S., Kongerslev, M. T., Larsen, K. A., & Bateman, A. (2017). Mentaliseringsbaseret behandling af borderline personlighedsforstyrrelse.I E. Simonsen & B. B. Mathiesen (red.), Personlighed og personlighedsforstyrrelser. København: Hans Reitzels Forlag.

2016

Bo, S., Kongerslev, M. Teorier om psykopati: Evolutionære, neurobiologiske, træk-teoretiske og social-kognitive modeller (2016). In: Kreis, M., Hoff. H, Belfrage, H., & Hart, S (Eds) Psykopati. Hans Reitzels Forlag, København

Abu-Akel, A., & Bo, S. Mental Illness as a Risk Factor for Violence and Aggression (2016). In A. Beech, A. J. Carter, R. Mann and P. Rothstein (Eds.), The Wiley Handbook of Forensic Neuroscience. John Wiley and Sons.

Bo, S., & Kongerslev, M. (2016). Teorier om psykopati: Evolusjonære, nevrobiologiske, trekkteoretiske og socialkognitive modeller. In M. K. F. Kreis, H. A. Hoff, H. Belfrage, & S. D. Hart (Eds.), Psykopati (pp. 77-98). Bergen: Fagbokforlaget.

Bo, S., & Kongerslev, M. (2016). Teorier om psykopati: Evolutionära, neurobiologiska, egenskapsteoretiska och socialkognitiva modeller. In M. K. F. Kreis, H. A. Hoff, H. Belfrage, & S. D. Hart (Eds.), Psykopati (1st ed., pp. 73-92). Lund: Studentlitteratur.

2014

Bo, S., Abu-Akel, A., & Kongerslev, M. (2014). Metacognition as a framework to understanding the occurrence of aggression and violence in patients with schizophrenia. In P. Lysaker, M. Brüne and G. Dimaggio (Eds.), Social Cognition and Metacognition in Schizophrenia: Psychopathology and Treatment Approaches. Elsevier Press.

2013

Forth, A., Bo, S., & Kongerslev, M. (2013). Assessment of psychopathy: The Hare Psychopathy Checklist measures. In K. Kiehl & W. Sinnott-Armstrong (Eds.), Psychopathy and Law. Oxford: Oxford University Press.

2010

Bo, S. (2010). Det terapeutiske i at møde de unge på en personlig og gennemsigtig måde. I: Bertelsen, P. (Ed). Aktør i eget liv – Om at hjælpe mennesker på kanten af tilværelsen. København: Frydenlund.

Ikke peer-reviewed artikler

Bo, S., & Kongerslev, M. (2011). Skizofreni of risikofaktorer for dyssocial adfærd. Best Practice, Nov. 18-22.

Bo, S., & Lundum, F. (2005). Et Menneske vi godt kan nå. Psykolog Nyt, 19, p 4-11

MUNDTLIGE PRÆSENTATIONER VED INTERNATIONALE/NATIONALE KONFERENCER OG KONGRESSER

2017 (18.5) Treatment of Avoidant Personality disorders in adolescents – Adapted Mentalisation-Based Therapy for Avoidant Adolescents (A-MBT-AA). Mundtligt oplæg, Norge ved Avoidant PDs in Group Psychotherapy, Furuset.

2016 (9.9)  Mentalisation-based group therapy for adolescents with borderline personality disorder – Smells like teen (group) spirit, Mundtlig oplæg, Wien, Østrig, 4th International Congress on Borderline and Allied Disorders

2015 (5.6) Gruppebehandling af unge med Borderline personlighedsforstyrrelse - smells like teen (group-) spirit, Key-note, Mundtlig præsentation, Oslo, Norge, Konference for Dagbehandlingsnetværket

2014 (4.10) Borderline i et udviklingspsyko(pato)logisk perspektiv - I grænselandet mellem ung og voksenKey-note, Mundtlig præsentation, Anden Nationale Seminar for Personlighedsforstyrrelse, København

2014 (22.-23.5) Mentaliseringsbaseret behandling og begyndende personlighedsforstyrrelse ved unge – en præsentation af design af et randomiseret kontrolleret studie, Mundtlig præsentation, Anden Nordisk Konference om mentalisering og mentaliseringsbaserede interventioner, København

2014 (4.3) Mentaliseringsbaseret behandling af begyndende borderline personlighedsforstyrrelse ved unge - et randomiseret kontrolleret studie, Mundtlig præsentation, Forksningskonference I Børne- og Ungdomspsykiatrien I Region Sjælland, Roskilde

2013 (16.-19.9) Mentalizing mediates the relationship between psychopathy and type of aggression in schizophrenia, Mundtlig præsentation, 13th world congress for the International Society for the Study of Personality Disorders, Copenhagen, Denmark

2013 Personlighedspatologi og aggression, Mundtlig præsentation, 1st Nationale Seminar om Personlighedsforstyrrelser

2011 The role of Psychopathy and Mentalizing abilities in criminal and/or violent behaviour in patients with schizophrenia, Mundtlig præsentation, 12th world congress for the International Society for the Study of Personality Disorders, Melbourne, Australien

Publiserede abstracts for indlæg ved videnskabelige konferencer

Bo, S., Beck, E., Pedersen, L., Maagensen, M., & Simonsen, E. (2014). Mentalization-based Treatment in Groups for Adolescence with Borderline Personlaity Disorder or subthreshold Borderline Personality Disorder (MGAB) – experiences from piloting a Randomized Controlled Trial. 3rd International Congress on Borderline Personality Disorder and Allied Disorders.

Abu-Akel, A., Heinke, D., Gillespie, S., Mitchell, I., Bo, S. (2014). Mentalizing and psychopathy in forensic and non-forensic patients with Schizophrenia: The cut-off effect. Theme Poster (Psychology of Violence) at the 26th APS Annual Convention, San Francisco, CA, USA, May 2014.

Bo, S., Abu-Akel, A., & Kongerslev, M. (2013). Mentalizing mediates the relationship between psychopathy and type of aggression in schizophrenia. 13th World Congress for the International Society for the Study of Personality Disorders, Copenhagen, Denmark

Kongerslev, M., Rossi, G., Bo, S., Buhl-Nielsen, B., & Simonsen, E. (2013). Exploratory factor analysis of the Danish-language version of the Millon Adolescent Inventory (MACI). 13th International Society for the Study of Personality Disorders.

Bach, B., Bo, S., Simonsen, E., Andersen, R. (2013). Exploratory factor analysis of the personality inventory DSM-5 in a Danish population – preliminary results. 13th International Society for the Study of Personality Disorders.

Pedersen, L., Bo, S., Christensen, K. B., & Rasmussen, K. (2013). Psychoapthy in a Danish offender sample – factor structure of the Psychopathy Checklist Screening Version. 13th International Society for the Study of Personality Disorders.

Beck, E., Bo, S., Pedersen, L., Poulsen, S., Pedersen, J., & Simonsen, E. (2013). Mentalization-based treatment for emerging borderline personality disorder in adolescence: A randomized controlled trial. 13th International Society for the Study of Personality Disorders.

Bo, S., Kongerslev, M., Haahr, U. H., & Simonsen, E. (2011). The Role of Psychopathy and Mentalizing Abilities in Criminal And/Or Violent Behaviour. Journal of Personality Disorders (Supplement: XIIth International Society for the Study of Personality Disorders Congress, 1.-4. March 2011, Melbourne, Australia), 182, 78.

Kongerslev, M., Bo, S., Simonsen, E., & Moran, P. (2011). Screening for Personality Disorder in a Sample of Incarcerated Male Youth: Preliminary Validation of the Standardised Assessment of Personality – Abbreviated Scale (SAPAS). Journal of Personality Disorders (Supplement: XIIth International Society for the Study of Personality Disorders Congress, 1.-4. March 2011, Melbourne, Australia), 182, 79.

Poster-præsentationer ved konferencer

Bomann, A. C., Balslev, M., Bo, S., Nielsen, M., & Simonsen E. (2015). Oxytocin in Borderline Personality Disorders – Preliminary results. 14th International Society for the Study of Personality Disorders, Montreal Canada.

Kongerslev, M., Bo, S., Forth, A., & Simonsen, E. (2015). Psychometric properties of the Danish Inventory of Callous-Unemotional Traits. 14th International Society for the Study of Personality Disorders, Montreal Canada.

Kongerslev, M., Bo, S., Moran, P., & Simonsen, E. (2015). Impact of Personality Disorder on Self-Rated Health: Preliminary Results from the Population-Based Region Zealand Health Survey 2013, 14th International Society for the Study of Personality Disorders, Montreal Canada.

Bo, S., Beck, E., Pedersen, L., Maagensen, M., & Simonsen, E. (2015). Mentalization-based Treatment in Groups for Adolescence with Borderline Personlaity Disorder or subthreshold Borderline Personality Disorder (MGAB) – experiences from piloting a Randomized Controlled Trial. Region Sjællands Forskningsdag, Region Sjælland, 2015.

Bo, S., Beck, E., Pedersen, L., Maagensen, M., & Simonsen, E. (2015). Mentalization-based Treatment in Groups for Adolescence with Borderline Personlaity Disorder or subthreshold Borderline Personality Disorder (MGAB) – experiences from piloting a Randomized Controlled Trial. Børne- og Ungdomspsykiatriens forskningsdag, Region Sjælland, 2015. 17. marts

Bo, S., Beck, E., Pedersen, L., Maagensen, M., & Simonsen, E. (2014). Mentalization-based Treatment in Groups for Adolescence with Borderline Personlaity Disorder or subthreshold Borderline Personality Disorder (MGAB) – experiences from piloting a Randomized Controlled Trial. Psykiatriens Forskningsdag, Region Sjælland, 2014.

Abu-Akel, A., Heinke, D., Gillespie, S., Mitchell, I., Bo, S. (2014). Mentalizing and psychopathy in forensic and non-forensic patients with Schizophrenia: The cut-off effect. Theme Poster (Psychology of Violence) at the 26th APS Annual Convention, San Francisco, CA, USA, May 2014.

Bo, S., Beck, E., Pedersen, L., Maagensen, M., & Simonsen, E. (2014). Mentalization-based Treatment in Groups for Adolescence with Borderline Personlaity Disorder or subthreshold Borderline Personality Disorder (MGAB) – experiences from piloting a Randomized Controlled Trial. 3rd International Congress on Borderline Personality Disorder and Allied Disorders.

Beck, E., Bo, S., Pedersen, L., Poulsen, S., Pedersen, J., & Simonsen, E. (2013). Mentalization-based treatment for emerging borderline personality disorder in adolescence: A randomized controlled trial. 13th International Society for the Study of Personality Disorders.

Pedersen, L., Bo, S., Christensen, K. B., & Rasmussen, K. (2013). Psychoapthy in a Danish offender sample – factor structure of the Psychopathy Checklist Screening Version. 13th International Society for the Study of Personality Disorders.

Bach, B., Bo, S., Simonsen, E., Andersen, R. (2013). Exploratory factor analysis of the personality inventory DSM-5 in a Danish population – preliminary results. 13th International Society for the Study of Personality Disorders.

Kongerslev, M., Bo, S., & Simonsen, E. (2011). Development and Validation of a new Screen for Personality Disorders in Incarcerated Youth: the SAPAS-A. Poster præsenteret ved Psykiatriens Forskningsdag i Roskilde, Region Sjælland, d. 25. november.

Bo, S., Kongerslev, M., Haahr, U. H. (2011). The Role of Mentalizing Abilities in type of Aggression in Patients with Schizophrenia. Poster præsenteret ved Psykiatriens Forskningsdag i Roskilde, Region Sjælland, d. 25. november.

Medforfatter ved mundtlige præsentationer ved internationale konferencer

Kongerslev, M., Bo, S., Sharp, C., Abu-Akel, A. Psychopathy and mentalizing in a sample of adolescent offenders. 14th International Society for the Study of Personality Disorders, Montreal Canada.

Kongerslev, M., Bo, S., Simonsen, E., & Moran, P. (2011). Screening for Personality Disorder in a Sample of Incarcerated Male Youth: Preliminary Validation of the Standardised Assessment of Personality – Abbreviated Scale (SAPAS). XIIth International Society for the Study of Personality Disorders Congress, 1.-4. March 2011, Melbourne, Australia

Kongerslev, M., Rossi, G., Bo, S., Buhl-Nielsen, B., & Simonsen, E. (2013). Exploratory factor analysis of the Danish-language version of the Millon Adolescent Inventory (MACI). 13th International Society for the Study of Personality Disorders.

Manualer

2014

Kongerslev, M. & Bo, S. (2014). Forord til den danske udgave af Hare Psychopathy Checklist: Youth Version (PCL:YV). I: A. E. Forth, D. S. Kosson, & R. D. Hare. Hare PCL:YV. Psychopathy Checklist – Youth Version. Dansk Vejledning og scoringsguide til PCL:YV (pp. 5-6). Virum: Hogrefe Psykologisk Forlag.

2011

Kongerslev, M., Andersen, R., Bo, S. & Ladegaard, N. (2011). Forord. I: Childhood Trauma Questionnaire: A Retrospective Self-Report. Vejledning, Dansk Version. Stockholm: Pearson Assessment.

Ikke-publiserede manualer

Bo, S. Kongerslev, M., & Lysaker, P. (2011). Metacognition Assessment Scale (MAS) - A video-coding manual for the abbreviated version on the PCL-R interview. Roskilde Denmark

Bo, S. & Kongerslev, M. (2010). Application of Metacognition Assessment Scale on the Hare Psychopathy Checklist-Revised and Psychopathy Checklist: Youth Version interviews. Roskilde: Denmark.

Kongerslev, M. & Bo, S. (2010). Application of Reflective Functioning Scale on the Hare Psychopathy Checklist-Revised and Psychopathy Checklist: Youth Version interviews. Roskilde: Denmark.

Oversættelse og tilpasning af assessment-instrumenter

Nedenfor bringes en oversigt over udenlandske assessment-instrumenter som jeg har medvirket til at oversætte og tilpasset til dansk. Samtlige oversættelser er udført med den originale førsteforfatters tilladelse, og evt. med et kommercielt forlags samtykke. Ønsker man at anvende nogle af de færdigoversatte instrumenter i forskningsprojekter, kan de rekvireres hos den danske første-oversætter. Bemærk dog, at man først skal sikre sig tilladelse fra det originale instruments førsteforfatter.

Assessment instrumenter

Childhood Interview for Borderline Personality Disorders (CI-BPD) (M. Zanarini), Ikke udgivet kommercielt, Oversat af: Beck, E. og Bo, S. (2013), færdigoversat

Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA) (G. Amsden), Ikke udgivet kommercielt, Oversat af: Bo, S. og Beck, E (2013), færdigoversat

Mini International Neuropsychiatric Interview (for kids) (MINI-Kid) (D. Sheehan), Ikke udgivet kommercielt, Oversat af Bo, S. og Kongerslev, M (2013), færdigoversat

Affect Grid (J. A. Russell), Ikke udgivet kommercielt, Oversat af: Kongerslev, M., Bo, S., og Ladegaard, N. (2010), Færdigoversat

Childhood Trauma Questionnaire-Short Form (CTQ) (D. P. Bernstein), Psychological Corporation, Hartcourt Brace & Company, Oversat af: Kongerslev, M., Andersen, R., Bo, S. & Ladegaard, N (2011), Færdigoversat, Udgives af Pearson Assessment, Skandinavien

Hare Psychopathy Checklist: Youth Version (PCL:YV) (A. E. Forth) Udgivet af MultiHealth Systems, Oversat af: Kongerslev, M., Bo, S., & Simonsen, E. Udgives af Hogrefe

Impulsive/Premeditated Aggression Scales (IPAS) (M. S. Stanford), Ikke udgivet kommercielt, Oversat af: Bo, S., Kongerslev, M., Bertelsen, P.,  Færdigoversat

Interpersonal Reactivity Index (IRI) (M. H. Davis), Ikke udgivet kommercielt, Oversat af: Kongerslev, M., & Bo, S. Færdigoversat

Inventory of Callous-Unemotional Traits (ICU) (P. Frick), Ikke udgivet kommercielt Kongerslev, M., Bo, S., & L. H. Rossen, Færdigoversat

Life History of Aggression: Self-Report (LHA-SR) (E. F. Coccaro), Ikke udgivet kommercielt. Oversat af: Kongerslev, M., & Bo, S. Færdigoversat

Millon Adolescent Clinical Inventory (MACI) (T. Millon) Udgivet af Pearson Assessment Bo, S., Kongerslev, M., & Simonsen, E. Ikke udgivet, men der arbejdes på fremtidig udgivelse

Peer Conflict Scale (PCS): Youth Version (M. A. Marsee), Ikke udgivet komercielt. Oversat af: Kongerslev, M., & Bo, S. Færdigoversat

Reactive-Proactive Aggression Questionaire (RPQ) (A. Raine), Ikke udgivet kommercielt. Oversat af: Kongerslev, M., & Bo, SFærdigoversat

Reflective Functioning Questionaire (RFQ46) (P. Fonagy), Ikke udgivet kommercielt. Oversat af: Bo, S., & Kongerslev, M. Færdigoversat

Reflective Functioning Questionnaire: Adolescent Version (RFQ-A) (P. Fonagy & C. Sharp), Ikke udgivet kommercielt. Oversat af: Kongerslev, M., & Bo, S. Færdigoversat

Relationship Questionnaire (RQ) (K. Bartholomew), Ikke udgivet kommercielt. Oversat af: Kongerslev, M., & Bo, S. Færdigoversat

Standardised Assessment of Personality – Abbreviated Scale: Adolescent Version (SAPAS-A) (P. Moran), Ikke udgivet kommercielt. Oversat af: Kongerslev, M., Bo, S., Simonsen, E., & Moran, P. Færdigoversat

 

 

 

 

 

 

 

BO / KONGERSLEV  2017